[ 2010 ]
Prístavba kongresovej sály a rozšírenie hotelovej časti, Hotel Empire, Hajdóczyho ulica, Trnava, architektonická štúdia
Zákaznícke centrum, TT-Komfort, s.r.o., Františkánska ulica, Trnava, projekt pre stavebné povolenie
Autosalón Toyota, Bratislavská ulica, Trnava, architektonická štúdia
Skladová hala Anafi s.r.o., Malacky, projekt pre stavebné povolenie
Dostavba autosalónu Mazda a Mitsubishi, Bratislavská ulica, Trnava, architektonická štúdia
Rekonštrukcia výrobnej haly a prístavba administratívnej budovy Signatech, s.r.o., Častá, projekt pre územné konanie
Nadstavba OD PNT-Nábytok, Veterná ulica, Trnava, projekt pre stavebné povolenie
Rekonštrukcia a dostavba tribúny, futbalové ihrisko Dechtice, projekt pre stavebné povolenie
Bytový dom, Nárožie ulice G.Steinera a Zelenečskej, Trnava, architektonická štúdia
Komunitné integračné centrum Lepší svet, Jurigovo námestie, Bratislava, Karlova Ves, architektonická štúdia
Zateplenie administratívnej budovy a dostavba skladovej haly, Klimex, Mikovíniho ulica, Trnava, projekt pre stavebné povolenie
Fara Malacky, architektonická štúdia
 
[ 2009 ]
Nadstavba Tenisového Centra Trnava, Hotel Empire, Hajdóczyho ulica, Trnava, architektonická štúdia a projekt pre stavebné povolenie
Skladová hala Renta plus s.r.o., Malženická ulica, Trnava, projekt pre stavebné povolenie
Umyváreň kamiónov, Trnava, architektonicá štúdia
Rekonštrukcia a dostavba Motorestu Eso, Vlčkovce, projekt pre stavebné povolenie
Komunitné sociálne centrum Lepší svet, Brodské, architektonická štúdia
Nadstavba reštaurácie Lipa, Cífer, projekt pre stavebné povolenie
Modernizácia a rozšírenie športovo-rekreačného areálu, Hajdóczyho ulica Trnava, architektonická štúdia a projekt pre stavebné povolenie
Plaváreň Rožňava, ideový návrh rekonštrukcie
Zástavba 5 nájomných rodinných domov, Za traťou III, Trnava
 
[ 2008 ]
Rekonštrukcia budovy parného mlyna na Polyfunkčný objekt, Trnava, Zelený kríčok, architektonická štúdia
Prístavba skladovej haly, Vomet s.r.o., Trstínska ulica, Trnava, projekt pre stavebné povolenie
Polyfunkčný bytový dom, Starohájska ulica Trnava, projekt pre stavebné povolenie
Nadstavba a prístavba budovy Inpool s.r.o., Bernolákova ulica, Trnava, architektonická štúdia a projekt pre stavebné povolenie
Dostavba skladových priestorov, Zaninoni Logistic, Sládkovičovo, projekt pre stavebné povolenie
Nadstavba OD ElektroMax, Veterná ulica, Trnava, projekt pre stavebné povolenie
 
[ 2007 ]

Golf Indoor, Trnava - architektonická štúdia
Polyfunkčný dom, Starohájska ul., Trnava - dokumentácia pre územné rozhodnutie
Dostavby skladu firmy DELTA Consult a.s., Trnava - projekt stavby pre stavebné povolenie
Administratívna budova firmy KLIMEX s.r.o., Trnava - projekt stavby pre stavebné povolenie
Polyfunkčný dom, Zelený kríčok, Trnava - projekt pre realizáciu stavby
Penzión, Hajdóczyho ul., Trnava - projekt pre realizáciu stavby
Prevádzková budova firmy GCT - Glass and Crystal Trading s.r.o., Trnava - projekt pre stavebné povolenie
Penzión XXXL, Odbojárksa ul.,  Trnava - projekt stavby pre stavebné povolenie
Areál fy. WINFA s.r.o., Trnava - administratívna budova a výrobno - skladová hala - projekt pre realizáciu stavby
Hotel** ŽOS, Trnava - architektonická štúdia
Nadstavba administratívnej budovy firmy M- Expres Sped Trnava - II. etapa - projekt pre stavebné povolenie
Nadstavba administratívnej budovy firmy LV - Invest Galanta - projekt pre stavebné povolenie
Bytový dom, Klempova ul., Trnava - architektonická štúdia
Tribúna pre Tenisový klub Slávia, Trnava - architektonická štúdia

 
[ 2006 ]

Prevádzková budova firmy AUTOGLAS Trnava - projekt pre stavebné povolenie
Plaváreň ŠPORTCENTRUM, Bratislavská ul. Trnava -  architektonická štúdia
Administratívna budova firmy STAS - stavby a sanácie s.r.o., Trnava - projekt pre stavebné povolenie
Rekonštrukcia  a dostavba meštianskeho domu, Štefánikova ul.č. 4, Trnava - súťaž
Rekonštrukcia meštianskeho domu, Trojičné nám. č.5, Trnava - súťaž
Prevádzková budova firmy VOMET s.r.o., Trnava - projekt pre realizáciu stavby
Nadstavba a dostavba nákupného centra Kriváň, Trnava - architektonická štúdia
Penzión, Biely Kostol - architektonická štúdia
Domov dôchodcov, Šúrovce - architektonická štúdia

 
[ 2005 ]

Hotel Empire - Tenisové centrum Trnava - projekt pre realizáciu stavby
Administratívna budova firmy PROVA, Trnava - projekt pre stavebné povolenie
Bytové domy, Steinerova ul. Trnava - architektonická štúdia
Rekonštrukcia nákupného strediska Družba, Clememtisova ul. Trnava - architektonická štúdia
Polyfunkčné športové centrum, Trnava - architektonická štúdia
Rekonštrukcia západného krídla Radnice Trnava - projekt pre realizáciu stavby (spolupráca s Ing. Karolom)

 
[ 2004 ]

Hromadné garáže, Starohájska ul., Trnava - projekt pre realizáciu stavby
Dostavba prevádzkovej budovy firmy Invensys - Elektronika Slovensko, a.s., Trnava -  projekt pre stavebné povolenie
Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ, Križovany n. Dudváhom - projekt pre realizáciu stavby
Rekonštrukcia a nadstavba Domova dôchodcov, Križovany n. Dudváhom - projekt pre realizáciu stavby
Nadstavba a rekonštrukcia administratívnej budovy firmy M- Expres Sped Trnava - I. etapa - projekt pre stavebné povolenie
Rekonštrukcia rekreačného zariadenia firmy TRUCK Servis, s.r.o., Piešťany - projekt pre stavebné povolenie
Prevádzková budova firmy QUANTUM, Dunajská Streda - projekt pre realizáciu stavby

 
[ 2003 ]

Polyfunkčný dom AK, Paulínska ul., Trnava
Administratívna budova firmy DATALAN, Bratislava - architektonická štúdia
Rekonštrukcia MŠ, Križovany n. Dudváhom - projekt pre realizáciu stavby
Autosalón ŠKODA, Bratislavská cesta, Trnava - projekt pre realizáciu stavby
Rímsko - katolícky kostol Krasňany, Bratislava - architektonická štúdia

 
[ 2002 ]

Polyfunkčný dom, Fučíkova ul., Sládkovičovo - projekt pre realizáciu stavby
Obchodný dom ELEKTROMAX a P.N.T., Trnava - projekt pre realizáciu stavby

 
[ 2001 ]

Polyfunkčný dom Ekopraktik, Kapitulská 14, Trnava - projekt pre realizáciu stavby
Penzión, Jeruzalemská ul. Trnava - projekt pre realizáciu stavby
Polyfunkčný dom, Šaľa - projekt pre realizáciu stavby