Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  

Hotel Empire – Tenisové centrum Trnava - nominácia na Stavbu roka 2007

Miesto stavby: Trnava, Hajdóczyho ul.č. 11
Účel stavby: hotelovo – športový komplex 
Forma výstavby: novostavba
Investor: Tenisové centrum Trnava, a.s.
Autori interiérov: Akad.arch. M. Zikmund, Ing. arch. J. Pernecký
Stupeň projektu: realizačný projekt
Rok vypracovania: 2005
Ukončenie stavby: január 2007
Zastavaná plocha: 3662,61 m2
Obstavaný priestor: 37125,00 m3

Stavba sa nachádza v širšom centre mesta Trnava, v športovo-rekreačnej zóne Slávia, na rozhraní so zónou individuálnej bytovej výstavby.
Objekt je koncipovaný ako priestorová skladba oceľovej haly s oblúkovým prestrešením, ktorá je z dvoch strán lemovaná dvojpodlažnou a trojpodlažnou hranolovou hmotou.
Na 1.n.p. sa nachádza vstupná hala s recepciou, otvorená galériou cez tri podlažia, s hlavným schodiskom a preskleným výťahom. Sú tu tri vnútorné kurty, šatne, fitness, posilňovňa, bar, zázemie reštaurácie, skladové a technické zázemie.
Na 2.n.p. sú kancelárie, konferenčná miestnosť, reštaurácia so zázemím a krytou terasou, hľadisko pre divákov a wellness.
Na 3. a 4. n.p. sú hotelové izby s loggiami a miestnosť rozhodcu s presklením umožňujúcim panoramatický pohľad na všetkých dvanásť vonkajších kurtov.
Zo všetkých vnútorných priestorov je vizuálny kontakt s tenisovými kurtami, ktoré sú hlavnou doménou priestoru.
Tenisová hala má nosnú konštrukciu tvorenú oceľovými stĺpmi a priehradovými oblúkovými väzníkmi . Dvojpodlažná a trojpodlažná hranolová hmota majú nosné konštrukcie tvorené železobetónovým monolitickým skeletom, kombinovaným murovaným stenovým systémom, stropné konštrukcie sú z montovaných predpätých panelov a monolitického železobetónu. Stavba je založená na základovom rošte a pätkách podopretých vŕtanými pilotami. Okrem tradičných materiálov sú použité hliníkový strešný systém Kalzip a stenový panelový systém Kingspan.
Zaujímavosťou stavby je riešenie vykurovania resp. chladenia priestorov z vlastného zdroja pomocou dvoch reverzibilných tepelných čerpadiel ( voda – voda ).

publikované: ASB 7/2007, s.34-39
                       Konstrukce 5/2007, s.38-40
                       Eurostav 5/2007, s. 116-117
virtual. panorámy  na  www.empire-centrum.sk/foto