Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  

Plaváreň - športcentrum, Trnava

Miesto stavby: Trnava, Bratislavská ul.
Účel stavby: polyfunkčné športové centrum
Forma výstavby: novostavba
Stupeň projektu: architektonická štúdia
Rok vypracovania: 2007
Ukončenie stavby: -
Zastavaná plocha: 4135,28 m2  
Obstavaný priestor: 38 639,20 m3

Objekt sa nachádza v okrajovej časti mesta. Trojuholníkový tvar parcely a obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem jestvujúcich inžinierskych sietí výrazne ovplyvnili umiestnenie a pôdorysný tvar stavby. Architektúra je vytvorená kompozíciou jednoduchých hmôt. Cieľom bolo vytvoriť centrum poskytujúce možnosti všestranného športového vyžitia, stravovania,
ubytovania, stretávania sa. Z funkčného hľadiska ponúka 50-metrový olympijský plavecký bazén, squash, fitness, aerobik, wellness, bar, kongresové centrum, ubytovanie.