Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie, ] 
Varianta 1

[ fotogaléria, vizualizácie ] 
Varianta 2

 
  

Golf indoor

Miesto stavby: Trnava
Účel stavby: hotelovo – športový komplex 
Forma výstavby: novostavba
Stupeň projektu: architektonická štúdia
Rok vypracovania: 2007
Ukončenie stavby: -
Zastavaná plocha: 1078,38 m2
Obstavaný priestor: 8327,00 m3

Stavba sa nachádza v širšom centre mesta Trnava, v športovo-rekreačnej zóne na rozhraní so zónou individuálnej bytovej výstavby.

Varianta 1
Súbor stavieb pozostáva z dvojpodlažnej časti v ktorej sú na 1.np. navrhnuté golfové trenažéry s barom, puttingom, predajňou golfových potrieb a terasou s výhľadom na vonkajšie odpaliská. Na 2.np. sú navrhnuté šatne, kancelárske priestory a konferenčná miestnosť. Na dvojpodlažnú stavbu naväzuje jednopodlažná stavba tréningovej haly s cvičnými odpaliskami a skladmi a zázemím pre stavbu a areál.

Varianta 2
Je riešená podobne ako varianta 1, je len doplnená o dve podlažia hotelovej časti.