Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Domov dôchodcov

Miesto stavby: Šúrovce
Účel stavby: domov dôchodcov
Forma výstavby: novostavba
Stupeň projektu: architektonická štúdia
Rok vypracovania: 2006
Ukončenie stavby: -
Zastavaná plocha: 927,00m2  
Obstavaný priestor: 9 177,30 m3

Domov dôchodcov bol navrhovaný v centre obce Šúrovce. Obsahuje nadštandardné ubytovanie pre dôchodcov so zdravotníckym zariadením, jedálňou, kaplnkou, ubytovaním pre hostí, kancelárskou časťou. Na 1.np sú navrhnuté izby pre ťažko zdravotne postihnutých dôchodcov, na ostatných podlažiach izby so samostatným hygienickým zázemím. Izby sú orientované v prevažnej miere do sadovo upraveného nádvoria. Všetky priestory sú navrhnuté ako bezbariérové. V strede pôdorysu je navrhnuté atrium, ktoré presvetluje vnútorné priestory.