Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Kostol Krasňany - súťaž

Miesto stavby: Bratislava-Krasňany
Účel stavby: rímskokatolícky kostol s pastoračným centrom
Forma výstavby: novostavba
Stupeň projektu: architektonická štúdia - súťaž
Rok vypracovania: 2003
Ukončenie stavby: -
Zastavaná plocha: 579,90 m2  

Stavba je situovaná na nárožnom pozemku v bratislavskej časti Krasňany. Urbanisticky je situovaná tak, že hlavný vstup je orientovaný do malého námestia pred stavbou. Architektúru tvoria tri hlavné hmoty - zvonica, kostol a pastoračné centrum. Kostol bol navrhovaný na kapacitu 200 veriacich.