Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Administratívna budova fy. Datalan, Bratislava

Miesto stavby: Bratislava-Dúbravka
Účel stavby: administratívna budova a sklady
Forma výstavby: novostavba
Stupeň projektu: architektonická štúdia
Spolupráca : ing.arch.J. Los Chovanec
Rok vypracovania: 2003
Ukončenie stavby: -
Zastavaná plocha : 2140,00 m2  
Obstavaný priestor: 26 290,00 m3  

Riešený pozemok má trojuholníkový tvar. V poradí od hlavnej cesty sú navrhnuté administratívna časť a parking s hlavnými nástupmi návštevníkov a zamestnancov, ďalej skladová časť s manipulačnými plochami pre zásobovanie a parkovanie pre firemné vozidlá. Jednoduché hmotovo priestorové riešenie zohľadňuje funkciu stavby a vstupnú časť má zvýraznenú atypickou hmotou pôdorysného tvaru elipsy. Stavbu tvoria rovnaké bloky, v ktorých je sústredená
administratívna časť, v spojovacom tvarovo odlíšenom bloku sú navrhnuté priestory pre vedenie firiem. Konštrukčný systém je navrhnutý tak, aby umožňoval čo najväčšiu variabilitu priestorov. Pôdorysným členením stavby vznikol vnútorný dvor, ktorý môže vhodne dotvoriť pracovné prostredie pre zamestnancov riešením sadových úprav a vodných plôch.