Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Areál fy. WINFA s.r.o., Trnava - administratívna budova a výrobno - skladová hala

Miesto stavby: Trnava, Trstínska cesta
Účel stavby: administratíva, skladovanie a úprava priemyselných sít a ťahokovov
Forma výstavby: novostavba
Investor: WINFA spol. s r.o., Trnava
Stupeň projektu: realizačný projekt
Rok vypracovania: 2007
Ukončenie stavby: vo výstavbe
Zastavaná plocha: 1899,32 m2
Obstavaný priestor: 19846,57 m3

Hmotovú skladbu tvorí dvojpodlažná administratíva v uličnej časti a za ňou situovaný sklad a úpravňa oceľových plechov a platní. V administratívnej časti sa nachádzajú kancelárske priestory s príslušným zázemím, archív a šatne zamestnancov skladu a úpravne so zázemím.
Budova skladu je prevádzkovo rozdelená na dve časti - úpravňu oceľových plechov a sklad. Manipulácia s tovarom v hale je zabezpečená portálovým 10 t žeriavom a vysokozdvižným
vozíkom.
Administratívna budova je je kombináciou železobetónového skeletu a murovaného stenového nosného systému. Stropy sú monolitické železobetónové.
Budova skladu má oceľovú rámovú nosnú konštrukciu bez stredovej podpory.
Je opláštená sendvičovými panelmi. Strešná konštrukcia je zo sendvičových strešných panelov s vkladanými presvetlovacími strešnými panelmi.