Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Prevádzková budova fy Autoglas, Trnava

Miesto stavby: Trnava, Zavarská ul.
Účel  stavby: prevádzková budova – predaj, oprava náhradných dielov, autoskiel
Forma výstavby: novostavba
Investor: Autoglas, Šelpice
Stupeň projektu: realizačný projekt
Rok vypracovania: 2005
Ukončenie stavby: 2007
Zastavaná plocha: 436,13 m2 
Obstavaný priestor: 2418,17 m3
 
Stavba má pôdorysný tvar obdĺžnika, hmotovo ju tvoria dva hranoly nerovnakej výšky.
V uličnej - nižšej hmote je priestor predajne, kancelárií so zázemím.
Vo vyššej hmote je servisná a skladová časť, kde sa realizuje výmena autoskiel, svietidiel, drobné  opravy zväčša osobných vozidiel . Obe časti sú vizuálne prepojené - cez presklenú plochu je možné z priestoru sedenia pre zákazníkov vidieť priamo do servisnej časti. V servisnej časti je vstavané medziposchodie, kde sú šatne a hygienické zariadenia.
Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet, založenie na základových pásoch a pätkách. Obvodový plášť je z PUR panelov.