Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Prevádzková budova fy. VOMET s.r.o., Trnava

Miesto stavby: Trnava, Trstínska cesta
Účel stavby: administratíva, skladovanie a úprava priemyselných sít a ťahokovov
Forma výstavby: novostavba
Investor: VOMET spol. s r.o., Trnava
Stupeň projektu: realizačný projekt
Rok vypracovania: 2005
Ukončenie stavby: 2007
Zastavaná plocha: 1382,35  m2
Obstavaný priestor: 8647,49 m3

Stavba sa nachádza v okrajovej časti mesta. Skladá sa z dvoch častí, v uličnej časti je dvojpodlažná administratíva, za ňou je situovaný sklad a úpravňa priemyselných sít a ťahokov, ktorý je obdĺžnikového pôdorysu a je jednopodlažný. V administratívnej časti sa nachádzajú kancelárske priestory s príslušným zázemím, serverovňa, archív a šatne zamestnancov skladu a úpravne so zázemím.
Budova skladu je rozdelená na dve časti. V menšej je úpravňa priemyselných sít a ťahokovov, vo väčšej je sklad.
Administratívna budova je kombináciou železobetónového skeletu a murovaného stenovéhonosného systému. Stropy sú montované. Budova skladu má oceľovú rámovú nosnú konštrukciu bez stredovej podpory, je opláštená PUR panelmi. Strešná konštrukcia sedlového tvaru je z PUR strešných panelov.