Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Hromadné garáže, Trnava

Miesto stavby: Trnava, Starohájska ul.
Účel stavby: polyfunkčný dom s prevahou funkcie hromadných garáží
Forma výstavby: novostavba
Investor: RT-PLUS s.r.o., Bratislava
Stupeň projektu: realizačný projekt
Rok vypracovania: 2004
Ukončenie stavby: 2006
Zastavaná plocha: 1 470,12m2 
Obstavaný priestor: 14 565,29m3

Budova má pôdorys tvaru obdĺžnika, je trojpodlažná, osadená v členitom teréne. Má posúvané úrovne podlaží.
Prevažná plocha je vyhradená pre parkovacie státia, iba na 1.n.p. sú navrhnuté prenajímateľné priestory so samostatnými vstupmi a zázemím.
Konštrukčne je stavba navrhnutá ako železobetónový skelet s monolitickými železobetónovými stropmi, založená na základových pásoch a pilótach. Obvodový plášť je z Cetris dosiek.