Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Rekonštrukcia a dostavba domu na Štefánikovej ul. č.4, Trnava - súťaž

Miesto stavby: Trnava, Štefánikova ul. č. 4
Účel stavby: stavba pre obchod, služby a administratívu ( alt. bývanie )
Forma výstavby: rekonštrukcia a dostavba
Stupeň projektu: architektonická štúdia - súťaž
Rok vypracovania: 2006

Dom je kultúrna pamiatka. Nachádza sa v radovej zástavbe východnej fronty Štefánikovej ulice, v historickom jadre Trnavy. Súťažný návrh bol spracovaný na základe návrhu obnovy pamiatky a požiadaviek zadávateľa.
Dispozičné riešenie vychádza z pôvodnej priestorovej skladby a rešpektuje ju.
V pôvodnom suteréne je navrhnutá reštaurácia, v suteréne dostavby je navrhnutý bowling s barom.
Na prízemí sú vytvorené priestory určené na prenájom (s využitím obchod, služby, galéria ).
Na 1. nadzemnom podlaží a v podkroví sú kancelárske priestory. Tie sú riešené ako kancelárske celky s vlastnou hygienou a vytvárajú možnosť pre variabilitu využitia toho ktorého celku ako byt.