Sample Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 


 
  Modranka, Trnava

Rodinný dom, Modranka
Miesto stavby: Trnava - Modranka
Charakter stavby: rodinný dom
Forma výstavby: novostavba
Investor: súkromná osoba
Stupeň projektu: projekt stavby pre stavebné povolenie
Rok vypracovania: 2004
Ukončenie stavby: 2007
Zastavaná plocha: 324,47 m2 
Obstavaný priestor: 1400,44 m3

Dom je začlenený do zástavby samostatne stojacich rodinných domov. Architektúra má čistý, jednoduchý výraz, je tvorená kompozíciou dvojpodlažnej a dvoch jednopodlažných hranolových hmôt.
Vnútorné usporiadanie je prehľadné, čitateľné aj zvonku. Vo vyššej hmote je spoločenská časť domu - kontinuálne a volne radené priestory kuchyne jedálne a obývacej izby. Obývacia izba je otvorená cez 2 podlažia, vizuálne prepojená s galériou nad jedálňou a kuchyňou. Galéria, prístupná ľahkým schodiskom slúži ako pracovňa, a je z nej prístup na strešnú terasu.
V nižšej hmote sú 4 izby s príslušenstvom a hobby miestnosť. Dvojgaráž je prepojená s domom cez zádverie. 
Všetky izby sú orientovné tak, že ponúkajú optický kontakt so záhradou.
Konštrukčne je dom zhotovený z tehloblokov, stropy sú keramické. Na fasáde sa prelínajú omietnuté plochy s kamenným obkladom.