Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 

 

 
  Obytný súbor Bojnice

Miesto stavby: Bojnice
Účel stavby: stavba na bývanie
Forma výstavby: novostavba
Investor:  súkromná osoba
Stupeň projektu: štúdia
Rok vypracovania: 2009

Obytný súbor tvorí hotel, 6 bytových domov, 21 radových rodinných domov. Je situovaný na okraji mesta Bojnice , zo západu a juhu vymedzený komunikáciou Bojnice – Opatovce n/Nitrou  a zo severu nadväzuje na existujúcu zástavbu rodinných domov. Územie je zložené z terás zvažujúcich sa smerom na východ do údolia  s panoramatickým výhľadom na Bojnice, Prievidzu a krajinu.
V tomto území vytvára urbanistický koncept  pešiu os vedenú stredom územia od hotela s pohľadovým  uzáverom na Bojnický zámok. Pešia cesta je doplnená cyklotrasou, odpočinkovými miestami, vybavenými detskými ihriskami , krytými miestami na sedenie  v bodoch  - miestach s ďalšími priehľadmi pomedzi bytové domy na  rozsiahlu parkovú zeleň na západe.
Dopravné napojenie a hlavný vstup do súboru je z juhu z z existujúcej komunikácie Bojnice  - Opatovce, s dvoma obslužnými komunikáciami.
Od cesty , tak ako sa zvažuje terén, klesá výška zástavby . Hotel je situovaný v južnej časti pozemku, bližšie ku kúpeľom. Bytové domy lemujú západnú stranu pozemku, od cesty oddelenie súvislým pásom zelene. Východnú časť lemuje zástavba radových rodinných domov. Stavby sú orientované hlavnými priestormi na východ, kde je pekný panoramatický pohľad.
Areál ponúka intimitu bývania, v rámci hotelového komplexu možnosť športového vyžitia, aktívneho odpočinku v náväznosti na okolitú zeleň, park, blízkosť kúpeľov.