Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 

 

 
  Rekonštrukcia výrobno - skladovej haly a prístavba administratívnej budovy fy Signatech

Miesto stavby: Častá, Družstevná ulica
Účel stavby: výrobno – skladová budova a administratíva budova
Forma výstavby: novostavba a rekonštrukcia
Investor:  SIGNATECH s.r.o., Častá
Stupeň projektu: projekt pre územné konanie
Rok vypracovania: 2010      
Zastavaná plocha výrobno-skladovej haly: 1125,45 m2
Zastavaná plocha administratívnej budovy: 315,33 m2
Obostavaný priestor výrobno-skladovej haly: 7496,60 m3
Obostavaný priestor administratívnej budovy: 2478,49 m3

Existujúca stavba výrobno-skladovej haly sa nachádza v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva. Investorom je spoločnosť Signatech s.r.o., zaoberajúca sa výrobou dopravných značiek.
Rekonštruovaná časť výrobno-skladovej haly slúži na výrobu dopravných značiek. Rekonštrukciou sa nemenia technologické zariadenia potrebné pre výrobu, len sa optimalizuje výrobno-prevádzkový proces a zlepšuje sa pracovné prostredie pre zamestnancov. Z dispozičného hľadiska sa v zrekonštruovanej časti zachová sociálno-hygienické zázemie, technické zázemie, čiastočne sa dispozične upraví manipulácia, lisovňa, sklad kovo, povrchová úprava a vytvorí sa medzisklad výrobkov pre ďaľšie spracovanie. Do nových zrekonštruovaných priestorov sa presunie aplikácia, sieťotlač, sklad a umyváreň sít, tmavá komora, sklad farieb a fólií. Vytvorí sa medzisklad a sklad hotových výrobkov.
Výroba sa prepojí s dvojpodlažnou administatívnou prístavbou smerom dopredu, k hlavnému vstupu do areálu. Pôdorysný tvar je navrhnutý v tvare písmena U, ktorým sa vytvára stredové átrium . Átrium je vnútorným svetom administratívy - miestom pre zeleň, chvíľkovú relaxáciu. Sú do neho orientované priestory prezentačnej miestnosti, zasadačky, schodiskovej haly a komunikačných priestorov.
Na 1. nadzemnom podlaží sa za zádverím otvára vstupná hala so schodiskom a recepciou. Za recepciou sa nachádza denná miestnosť pre zamestnancov s čajovou kuchynkou, šatňami zamestnancov s  hygienickým zázemím a miestnosť plotrovne, prepojenie s výrobno-skladovou halou. Zo vstupnej haly , oproti recepcii, je prístupná rokovacia miestnosť a veľká prezentačná miestnosť s optickým prepojením do výrobnej haly.
Na 2. nadzemnom podlaží sú navrhnuté kancelárske priestory s hygienickým zázemím, veľká rokovacia miestnosť, archív a technická miestnosť.
Existujúcu konštrukciu výrobno-skladovej haly tvorí oceľový skelet s priehradovými oceľovými väzníkmi sedlového tvaru. Výplňové obvodové konštrukcie sú murované.    
Nosná konštrukcia administratívy bude tvorená murovaným stenovým systémom. Stropné konštrukcie budú kombinované z montovaných stropov a monolitického železobetónu.