Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 

 

 
  Západné krídlo radnice v Trnave

Miesto stavby: Trnava, Hlavná ulica
Účel stavby: múzeum a galéria
Forma výstavby: rekonštrukcia
Investor:  Mesto Trnava
Stupeň projektu: projekt  pre realizáciu stavby
Rok vypracovania: 2005     

Západné krídlo trnavskej radnice získalo cenu Fénix v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2008, vyhlasovanej Ministerstvom kultúry SR.
Predstavuje najstaršiu časť trnavskej radnice, o ktorej sa predpokladalo, že zanikla počas predošlých prestavieb.
Pri obnove bola zakonzervovaná najlepšie zachovaná goticko-renesančná etapa s nálezmi pochádzajúcimi z doby vzniku radnice v počiatkoch mesta, zachované boli aj hodnotné mladšie nálezy. Popri konzervácii tohto stavu sa v niektorých prípadoch uskutočnila náznaková rekonštrukcia pôvodného vzhľadu. Išlo najmä o obnovu barokového výrazu fasád žalára a o navrátenie vežičky nad kaplnkou, odstránenej v období neoslohov. Uplatnená metóda si vyžiadala len drobné úpravy, ktorými sa odstránili rušivé zásahy do slohovej dispozície a výrazu. Všetky hodnotné historické konštrukcie a slohové prvky zostali zakonzervované a prezentované v pôvodnom výraze. V celom objekte bola zachovaná a zakonzervovaná aj kompletná stratigrafia slohových omietkových vrstiev, čo je v súčasnej praxi obnovy pamiatok ojedinelý fenomén. Použitie nových materiálov a technológií bolo pri obnove obmedzené na minimum. Najväčší podiel tvorili umelecko-remeselné práce, ktoré boli vykonané v nadštandardnej kvalite. Sústredili sa na obnovu všetkých slohových detailov ako sú dverné výplne, okenné výplne, tehlové dlažby a drevené dlážky, kamenné šambrány okien, kúreniskové otvory a portály, kovové dvierka a mreže, omietkarské a štukatérske práce. Výsledný stav objektu umožňuje kvalitnú prezentáciu budovy typu stredovekej radnice ako celku. Podáva informáciu ako o pôvodnom dispozično-priestorovom riešení, tak aj o výraze interiéru a exteriéru. Najvzácnejším obnoveným prvkom z doby vzniku je trojdielna gotická okenná zostava v radnej sieni na poschodí, s pôvodnými kamennými profilovanými šambránami, smerujúcimi dnes do interiéru žalára dostavaného v baroku. Kvalitou umelecko-remeselnej obnovy sa vyznačuje aj konzervácia pôvodných maltových povrchov tehlových rebier a klenby suterénu. Mimoriadnu hodnotu má aj barokový žalár, kde sa zakonzervovalo pôvodné dispozično-priestorové riešenie so zaklenutými malými celami a miestnosťou pre žalárnikov, s trámovým stropom, pri ktorej je umiestnený masívny otvorený komín. Priestory dávajú odpoveď aj o spôsobe vykurovania jedným spoločným vykurovacím telesom pre dvojicu ciel. Opravené sú aj kompletne zachované pôvodné dlážky z drevených fošní, drevené schodiskové stupne a tehlové dlažby v komunikačných priestoroch. Umelecko-remeselne boli obnovené zvyšky dvoch gotických štítov vtiahnutých dnes do interiéru podkrovia, ďalej viacero masívnych barokových komínov a tiež barokovo – klasicistický krov severnej časti. Konzervačný prístup sa uplatnil aj pri obnove podkroví.
Priestory západného  krídla boli navrhnuté   na využitie pre historickú expozíciu o využívaní tohto objektu v minulých storočiach a usporadúvanie kultúrnych podujatí (výstavy fotografií, výtvarnej tvorby, literárno-hudobné podujatia).