Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 

 

 
  Komunitné integračné centrum – LEPŠÍ SVET

Miesto stavby: Bratislava, m. č. Karlova Ves, Jurigovo nám. 1
Účel stavby: zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, vybudovanie chránených dielní
Forma výstavby: rekonštrukcia a dostavba
Investor: Lepší svet, n. o., Osuského 8, 851 03 Bratislava
Stupeň projektu: štúdia
Rok vypracovania: 2010     
Zastavaná plocha stavby: 2 120,85 m2
Obostavaný priestor: 9 517,40 m3

Architektonická štúdia rieši rekonštrukciu bývalej reštaurácie Kotva. Dvojpodlažný objekt sa nachádza v Karlovej Vsi na Jurigovom námestí. Okolitú zástavbu tvoria prevažne vysokopodlažné obytné domy. V súčasnosti nie je objekt využívaný, iba na úrovni 1. podzemného podlažia (v časti) je prevádzka knižnice.
Štúdia rieši rekonštrukciu pôvodného objektu a jeho dostavbu na úrovni 1. nadzemného podlažia na účel využitia pre zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, vybudovanie chránených dielní.

Zo strany od Karloveskej ulice je na 1. podzemnom podlaží navrhnutý spoločný bezbariérový vstup (rampou) – pre knižnicu a pre komunitné integračné centrum.
Zo zádveria je prístupná vstupná hala s barom – recepciou a sociálnymi zariadeniami pre návštevy. Z haly je prístupný samostatný úsek s izbami pre seniorov, viacúčelová –  spoločenská miestnosť ,vertikálne komunikačné jadro -  schodisko s výťahom na 1. nadzemné podlažie, charity shop a blok s priestormi pre personál (miestnosť pre ošetrovateľskú službu, kancelária, šatne, sociálne zariadenia, čajová kuchynka).
Bar a charity shop budú slúžiť aj ako chránené dielne.
Izby pre seniorov sú dvojlôžkové s hygienickou bunkou , vybavené kuchynskou linkou. Spolu je to 5 izieb pre 10 seniorov.
Spoločenská miestnosť bude slúžiť aj ako jedáleň. Nadväzujú na ňu priestory prípravy jedál so skladom a sociálnymi zariadeniami pre obsluhujúci personál. Jedlá sa budú denne dovážať a upravovať ohrevom. Zásobovanie ako aj ďalší samostatný vstup do charity shopu pre verejnosť je z juhovýchodnej strany.
Na 1. podzemnom podlaží sa nachádzajú aj všetky technické , resp. skladové priestory.

Prvé nadzemnom podlažie plní funkciu zariadenia podporovaného bývania. Je tu 10 trojizbových bytov prístupných zo spoločnej haly, prepojené schodiskom a výťahom s 1. podzemným podlažím . Má aj so samostatný vstupom z úrovne lávky pre peších.
Byty majú dve izby, jednu obývaciu izbu s kuchynským kútom a priestorom pre stolovanie, hygienickú bunku.
Časť  bytov má vlastnú terasu. Terasy sú vyčlenené z jestvujúcej verejnej plochy lávky kvetináčmi so zeleňou, aby sa dosiahol pocit súkromia a intimity pre navrhované  byty. Toto riešenie umožňuje prepojiť interiér obytných priestorov s exteriérom Zeleňou sa vyčleňujú súkromné priestory od verejných.

Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet.
Materiály použité na fasáde sú omietka v kombinácii s obkladom z fasádnych dosák (Alucobond, resp. FunderMax).