Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 

 

 
  Päť Radových rodinných domov v Trnave

Miesto stavby: Trnava, Za traťou III
Účel stavby: stavba na bývanie
Forma výstavby: novostavba
Investor:  súkromná osoba
Stupeň projektu: projekt pre stavebné povolenie
Rok vypracovania: 2009      
Zastavaná plocha jedného rodinného domu: 344,74 m2
Obostavaný priestor jedného rodinného domu: 437,80 m3

Domy sú postavené v Trnave v novobudovanej lokalite so zástavbou z rodinných domov. Architektúru „radovky“ tvorí päť jednoduchých dvojpodlažné hranolových hmôt radených vedľa seba so vzájomným posunom. Uličné priečelie rytmizuje vystupujúci arkier vytvárajúci prirodzené prekrytie vstupu, záhradné priečelie predstupujúca loggia vytvárajúca prekrytie terasy.
Dispozičné riešenie je racionálne , je príkladom úsporne riešenej priestorovej koncepcie na pôdoryse rozmerov (5,92 m x 11,65 m). Na prízemí je denná časť, vzadu prepojená s exteriérom, na poschodí nočná časť. Na pozemku pred domom je parkovacie miesto pre jedno auto.
Za domami sú súkromné záhrady navzájom oddelené živými plotmi. V ich zadnej časti sú umiestnené sklady a prístrešky pre jednotlivé rodinné domy. Každému rodinnému domu prináleží jeden sklad a jeden prístrešok, ktoré sú prístupné z dvorovej časti ako aj zo spoločnej prístupovej komunikácie v zadnej časti.
Hlavný vstup do rodinného domu je situovaný od ulice. Zo zádveria je prístupné WC, technická miestnosť a jedáleň. Z jedálne je prístupná obývacia izba, kuchyňa s komorou a schodisko na druhé nadzemné podlažie.  Obývacia izba , jedáleň a kuchyňa sú  funkčne aj opticky prepojené. Obývacia izba je prepojená s exteriérom cez terasu, ktorá je čiastočne prekrytá. 
Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú tri izby, kúpelňa a WC.