Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 

 

 
  

Rodinný dom Častá II.

Miesto stavby: Častá, Mraznická ulica
Účel stavby: stavba na bývanie
Forma výstavby: novostavba
Investor:  súkromná osoba
Stupeň projektu: projekt pre stavebné povolenie
Rok vypracovania: 2009      
Zastavaná plocha: 130,27 m2
Obostavaný priestor: 742,65 m3

Dom je situovaný na svahovitom pozemku s JZ orientáciou , s panoramatickým výhľadom na Malé Karpaty. Príjazdová komunikácia je zdola. Koncepciu ovplyvnila topografia terénu, orientácia k slnku a k zeleni. Hmotovú kompozíciu predstavujú tri na seba prekladané kubusy, do ktorých sú umiestnené jednotlivé funkcie s prehľadným dispozičným členením.
Prístup do domu je vedený z úrovne ulice buď cez garáž - vnútorným schodiskom, alebo vonkajším schodiskom ústiacim pred hlavným vstupom.
Za zádverim sú jasne vymedzené denná a nočná časť domu.
Priestory nočnej časti – dve izby s kúpelňou sú sústredené do hmoty naloženej s presahom na hmotu garáže. Priestory dennej časti – kuchyňa s komorou, jedáleň, obývacia izba , sú v najvyššej hmote zasunutej do pozemku. Denná časť tvorí jeden kontinuálny, len v náznaku členený priestor s maximálnou väzbou na exteriér – terasu s výhľadom na malokarpatskú panorámu.
Na prvom podzemnom podlaží sa nachádza garáž pre jedno osobné auto a kotolňa.