Image

[ fotogaléria, vizualizácie ] 

 

 
  

Rodinný dom Dolné Dubové

Miesto stavby: Dolné Dubové
Účel stavby: stavba na bývanie
Forma výstavby: novostavba
Investor:  súkromná osoba
Stupeň projektu: projekt pre stavebné povolenie
Rok vypracovania: 2009
Zastavaná plocha: 98,34 m2
Obostavaný priestor: 623 m3

Rodinný dom sa nachádza na okraji dediny v existujúcej zástavbe rodinných domov, s pekným výhľadom na karpatskú panorámu. Kompozíciu tvoria dve navzájom kolmé dvojpodlažné hmoty s malospádovými sedlovými strechami, ktoré majú navzájom výškovo posunuté úrovne podlaží.
Koncept voľne interpretuje princípy vidieckych stavieb v použití šikmých striech aprírodných materiálov na fasáde.
Orientácia pozemku s výhľadom na Malé Karpaty zo strany ulice, ovplyvnila celkové riešenie. Požiadavkou investora bolo umocniť tento výhľad z dennej časti, jej situovaním na poschodie. Na prízemí je preto netradične - nočná časť. Na medziposchodí s orientáciou do privátnej zóny – dvora je umiestnená spoločenská miestnosť.
Hlavný vstup do domu je situovaný z bočnej strany. Zo zádveria sa vchádza do vstupnej haly , z ktorej je prístupné schodisko, dve izby, kúpeľňa a WC.
Na druhom nadzemnom podlaží je situovaná obývacia izba a kuchyňa s jedálňou, ktoré tvoria jeden priestorový celok.
Na medziúrovni týchto dvoch podlaží, prístupná z medzipodesty schodiska sa nachádza spoločenská izba, z ktorej je východ na terasu v záhrade.
Pod týmto priestorom je technická miestnosť, prístupná polramenom schodiska  zo vstupnej haly.